Quick Sort

#!/usr/bin/evn python

# Functiont to sort from both end
def sorting(list, start, end):
  pivot = list[end]
  bottom = start-1
  top = end

  i = 0
  while not i:

    while not i:
      bottom = bottom + 1

      if bottom == top:
        i = 1
        break

      if list[bottom] > pivot:
        list[top] = list[bottom]
        break

    while not i:
      top = top - 1

      if top == bottom:
        i = 1
        break

      if list[top] < pivot:
        list[bottom] = list[top]
        break

  list[top] = pivot
  return top

# Function for quick sort
def quickSort(list, start, end):
  if start < end:
    # Call function 'sorting'
    split = sorting(list, start, end)
    # Recursively call the same function
    quickSort(list, start, split-1)
    quickSort(list, split+1, end)
  else:
    return

numList = [5,8,1,6,3,7,2,4,9]
print('Before sort:')
print(numList)
# Calling 'quickSort' function by passing number array
quickSort(numList, 0, len(numList)-1)
print('After sort:')
print(numList)
                Copy Code